Auktionsbetingelser

Når du ønsker at byde/købe på KRONE AUKTIONER.

Registrering/Opret bruger:

For at kunne deltage i budgivning kræves en køberregistrering.

Registreringen foregår på knappen/linket: ( opret bruger )

Vi har kun brug for dine fødselsdata (seks første cifre i CPR). Det gælder også på Tilmeldingsblanketten.

Man skal være myndig for at kunne oprette/registrere sig som bruger/køber/sælger.

Når du er højestbydende og dermed vinder en auktion hos KRONE AUKTIONER, har vi brug for personoplysninger for at kunne identificere og kommunikere med dig.

Oplysninger, som afgives, videregives eller sælges IKKE til tredjemand.

Du er ansvarlig for, at de indtastede data er korrekte.

Salær/moms:

Til budsummen skal der lægges et auktionssalær på 15% samt et hammerslagsgebyr på 40kr pr katalognummer + moms.

Eksempel på varer med moms:

Et bud på 1000kr + 15% salær= 1150kr + 40kr hammerslagsgebyr = 1190kr + 25% moms af det fulde beløb = 297,50kr. I alt at betale 1487,50kr.

Visse effekter er momsfrie. I de tilfælde vil der være moms på salæret. Det vil tydeligt fremgå i kataloget, om en vare er med eller uden moms. (MOMSFRI)

Eksempel på varer uden moms:

Et bud på 1000kr + 15% salær = 1150kr + 40kr hammerslagsgebyr = 1190kr. + 25% moms af salær og hammerslagsgebyr = 47,50kr. I alt at betale 1237,50kr.

Udenlandske købere:

Alle fakturaer er belagt med moms. Der er mulighed for at få købsmomsen retur, såfremt der inden for 14 dage fra auktionsdagen fremsendes behørig dokumentation for, at varer udføres af Danmark. >KRONE AUKTIONER udsteder derefter en kreditnota og ny faktura uden moms.

Varens stand:

Alle varer sælges i den stand de forefindes ved hammerslag, og er ikke afprøvet af KRONE AUKTIONER.

Har vi mistanke om fejl eller defekter ved varen, beskrives den med (stand ukendt) i kataloget.

Vi opfordrer til at besigtige effekterne på eftersynsdagene. Se dato og tidspunkt i det aktuelle auktionskatalog.

Betaling:

Varen betales ved bankoverførsel Reg: 9200 Konto: 3700024074 eller med mobile Pay på 41263.

IBAN DK 5392003700024074 SWIFT SPNODK22

Efter endt auktion fremsendes en faktura til auktionsvinderen pr mail med gældende betalingsbetingelser. Når betalingen er registreret hos KRONE AUKTIONER, kan du se kvittering på MINE SIDER – Fakturaer og en udlevering kan herefter finde sted.

Der finder ingen udlevering sted, før varen er betalt. Der kan betales kontakt op til 19.999 kr. på afhentningsdagene.

Ejendomsrettens overgang:

Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko.

Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning

Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente eventuelle tilladelser til brug af diverse software / patenter m.m. hos de respektive rettighedsindehavere.

KRONE AUKTIONER forbeholder sig retten til at tilbageholde varer indtil betaling er registreret hos os.

Afhentning:

Varen skal afhentes på de angivne udleveringspunkter.

Uafhentede effekter kan blive pålagt et gebyr på 200 kr. + moms om ugen for opbevaring.

KRONE AUKTIONER forbeholder sig retten til at sælge uafhentede varer under hånden eller ved ny auktion for købers regning.

Al færdsel på auktionsområdet ved afhentning, indlevering og eftersyn sker på eget ansvar.

I tilfælde af at personale fra KRONE AUKTIONER hjælper med håndtering, læs eller losning, sker det på købers/sælgers risiko.

Køretøjer med nummerplader:

Hvis auktionsgenstanden er et registreret køretøj med nummerplader, er det muligt at beholde nummerpladerne, såfremt omregistreringen af køretøjet sker før afhentning. Auktionsvinderen skal kunne fremlægge behørig dokumentation for omregistreringen. Ved manglende dokumentation vil køretøjet blive udleveret uden nummerplader.

Paller:

Paller og pallerammer medfølger ikke, med mindre andet fremgår af kataloget.

Tyveri:

Hvis der konstateres tyveri, sabotage eller forsøg derpå, vil det medføre politianmeldelse og udelukkelse fra at kunne købe og sælge på KRONE AUKTIONER fremover.

Ændringer:

Der tages forbehold for ændringer i betingelser, samt for fejl og mangler i auktionskatalog, samt tillæg til auktionsvilkår.

Reklamation/fortrydelsesret:

Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder. For privatpersoner er der jf. købeloven 14 dages fortrydelsesret.

Alle auktionsgenstande sættes på auktion frie og ubehæftede.

Byd på auktion.

KRONE AUKTIONER er et online auktionshus, hvor du kan byde og købe via internettet.

Du kan byde online, når auktionen er åben for bud.

Hvis der bliver budt på en aktuel vare indenfor de sidste 2 minutter, hvor auktionen er planlagt til at lukke, bliver auktionen forlænget med 2 minutter på den aktuelle vare indtil højeste bud er afgivet.

For at kunne byde på KRONE AUKTIONER skal du oprette dig i vores system ved at trykke på ( opret bruger ).

Betaling af varer:

Har du vundet en auktion med det højeste bud, vil du vil efter auktionen modtage en mail med vedhæftet faktura på budsum plus salær og moms.

Fakturaen kan betales ved bankoverførsel før afhentning af varerne. Du kan også vælge at betale via Mobile Pay eller kontant på afhentningsdagene op til 19.999 kr. Når KRONE AUKTIONER har registreret din indbetaling, vil du kunne se kvittering på MINE SIDER – Fakturaer. MINE SIDER finder du ved at trykke login og se øverst i bjælken.

Afhentning af dine køb.

Der vil på hvert auktionskatalog fremgå hvilken dag og tidspunkt auktionen slutter, hvilke dage, der er eftersyn, hvornår varer kan/skal afhentes.

Betaling.

Prisen for at købe på KRONE AUKTIONER er 15% af budsummen plus 25%moms.

Eksempelvis bliver et hammerslag på 1000kr. afregnet med 1437,50 kr. hvis varen er med moms.

Effekter kan i nogle tilfælle være uden moms. I den slags tilfælde tillægges der kun moms på salæret.

Det vil tydeligt fremgå i auktionskataloget, hvis en vare er momsfri.

Eksempelvis bliver et hammerslag på 1000 kr. afregnet med 1187,50 kr. når varen er uden moms.

Betalingsmuligheder:

Bankoverførsel på Reg: 9200 Konto 3700024074 eller Mobil Pay på tlf. 41263.

IBAN DK 5392003700024074 SWIFT SPNODK22

Afhentning

Købte effekter skal afhentes på de dage, der er angivet på den aktuelle auktion i auktionskataloget.

Afvigelser i tidspunkt for afhentning kan eventuelt ske efter forudgående aftale med KRONE AUKTIONER.

Al færdsel, ophold, læsning og losning på KRONE AUKTIONERs område sker på eget ansvar.

KRONE AUKTIONER fraskriver sig ethvert ansvar for erstatningspligt.

Som køber står du selv for afhentning og læsning, men vi vil gerne være behjælpelige.

Varer skal være betalte før de kan forlade auktionsområdet.

Varer, der ikke bliver afhentet i det aftalte tidsrum, vil blive tillagt et gebyr på 200 kr. + moms pr uge for opbevaring.

Vognmænd:

Carl Ole Holt tlf. 98588053 mobil 40588053 – Brian Pedersen 98585004 – Peter Kristensen 98571344 – Skelund Pallehandel 51512540 – Tommy Holt 40538053

Salg:

Indlevering

Alle kan sælge på KRONE AUKTIONER. Vi modtager effekter fra såvel private som fra erhvervsdrivende.

Ønsker du en vare solgt på KRONE AUKTIONER, skal du udfylde en tilmeldingsblanket med en beskrivelse af varen samt oprette dig som sælger. Brug Tilmeldingsblanket samt ( opret bruger ).

Derefter indleverer du varen efter aftale med os. Ring 40232629 eller skriv på info@kroneauktioner.dk

Husk: Effekterne skal være præsentable og rengjorte og funktionsdygtige. Sælger har de indsatte effekter forsikret mod brand, vandskade og tyveri.

KRONE AUKTIONER forbeholder sig ret til af afvise effekter.

Hvis effekter bærer præg af defekter, beskrives varerne med Stand ukendt i kataloget.

Varerne kommer på den aftalte auktion, og ca 24 dage efter udleveringsdagen modtager du penge samt en opgørelse over dine solgte varer. Opgørelsen er en afregning, hvor salæret er modregnet.

Sælgersalær er 10% af hammerslag dog mindst 50 kr. + moms pr. LOT.